Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov
V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

Spracovanie osobných údajov
TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA
 Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť miluron s.r.o.; IČO: 107 38 495 (ďalej len „správca“).
Kontaktné údaje správcu sú nasledovné: Erbenova 783/29, 703 00 Ostrava – Vítkovice, Česká republika, e- mail: info@premiovykolagen.eu  Poverenou osobou pre správu a ochranu osobných údajov je konateľ spoločnosti

ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 Zákonným dôvodom na spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za účelom plnenia obchodnej zmluvy, obchodných oznámení a spracovanie iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
 Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zmluvný dopravcovia Slovenská pošta, DHL, Geis (firmy zabezpečujúce dopravu tovaru) a účtovná firma.
 Remarketing a priamy marketing v tomto čase nevykonávame, takže Vaše osobné údaje sú určené len pre potreby vystavenia faktúry za odobratý tovar a odoslanie dopravcami – firmami zabezpečujúcimi dopravu tovaru).

PRÁVA POSKYTOVATEĽA ÚDAJOV
 Za podmienok ustanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
 Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvodať na e-mailovej adrese: info@premiovykolagen.eu
 Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
 Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu obchodného vzťahu.
 Ak si neželáte nám oznamovať Vaše osobné údaje prostredníctvom elektronickej komunikácie alebo eshopu www.premiovykolagen.eu , tak nám stačí zatelefonovať a povedať čo si želáte objednať. Budeme vyžadovať Vašu adresu,telefónne číslo a emailovú adresu, na ktorú Vám obratom zašleme zálohovú faktúru. Po jej úhrade budeme tovar expedovať. Na Vystavenie faktúry a odoslanie tovaru sú Vaše údaje nevyhnutné.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 01.03.2023

Select your currency
EUR Euro